Bjerkvik

MAT
FOR FOLK
I FARTA

 

Denne nettsiden er tatt ned og vil bli erstattet av en ny side.
I mellomtiden finner du v�r meny og annen informasjon
p� facebook:

  Det Lille Kj�kken

  Cafe & Isbar